Peter is betrokken geweest bij een groot aantal marktkoppelingsprojecten, waarin nationale stroommarkten voor de opvolgende dag (‘day-ahead’) en de dag zelf (‘intra-day’) aan elkaar werden gekoppeld.

Eind jaren negentig resulteerde een geleidelijk proces van privatisering en deregulering in heel Europa in de totstandkoming van nationale groothandelsmarkten voor stroom (de zgn. energiebeurzen).
Deze markten faciliteren de handel tussen producenten, retailers en financiële partijen m.b.t. de levering van elektriciteit op de korte en middellange termijn (resp. spotmarkten en futures-markten).

Grofweg vijf jaar later begonnen de spotmarkten aan een proces van marktkoppeling over de landsgrenzen.
De Europese Commissie was de drijvende kracht achter deze ontwikkeling, aangezien men ervan uitging dat marktkoppeling zowel de leveringszekerheid als de consumentenprijzen gunstig beïnvloedt.

Peter maakte deel uit van het team dat de allereerste koppeling van

de day-aheadmarkten tot stand bracht, die tussen Frankrijk, België en Nederland. Na die mijlpaal trad hij tot verschillende projecten toe die het gekoppelde gebied substantieel uitbreidden. Vervolgens heeft hij belangrijke bijdragen geleverd aan het eerste grootschalige koppelingsproject van de intra-daymarkten.