Peters creativiteit komt altijd tot uiting in de uitvoering van zijn opdrachten.

In zijn eerste baan bij een grote zakenbank bouwde hij een verzameling geautomatiseerde ontwerpsjablonen voor verkoopbrochures en cliëntenpresentaties. Deze werden zozeer op prijs gesteld dat hij de kans kreeg ze wereldwijd in het kantorennet te implementeren.

Toen hij een tijdje zonder baan zat, keerde hij terug naar zijn eerste vak, de klassieke talen, en onderzocht of het mogelijk was zijn carrière te vervolgen in de computerlinguïstiek. Hij slaagde erin samenwerkingsverbanden op te zetten met onderzoeksprojecten aan de universiteiten van Nijmegen, Toronto en Waterloo (Canada) voor de ontwikkeling van computerhulpmiddelen om Latijnse teksten te analyseren.

Als actief koorzanger begon hij kort na de eeuwwisseling populaire liedjes te arrangeren voor kleine ensembles.