Peter is ervan overtuigd dat de meeste moeilijkheden in projecten communicatiegerelateerd zijn.

Gedurende zijn hele loopbaan hebben zijn diplomatieke vaardigheden en empathische benadering onderhandelingen met systemleveranciers verder geholpen. Door zijn beheersing van de materie, zijn inzicht in de overwegingen van de tegenpartij en zijn algehele taalvaardigheid kan hij boodschappen helder en bondig verwoorden. Of het nu gaat om onderhandelingen of reguliere interacties in projecten, hij besteedt altijd veel zorg aan zijn communicatie.

Hij is de voornaamste auteur van de openbare beschrijving van het algoritme van de intra-day marktkoppeling, een document dat de technische werking beschrijft van het systeem dat de intra-day spotmarkten koppelt voor een algemeen publiek.

Communicatiewerk in de privésfeer betrof bijvoorbeeld flyers voor bijzondere muzikale projecten en presentaties waarin alternatieve vormen van kerk-zijn worden onderzocht.