Peter heeft een analytische geest, die erom vraagt te worden beziggehouden.

In de periode die bekend is geworden als de internetzeepbel maakte hij deel uit van een ambitieus, innovatief project om een zgn. B2E (‘business-to-employee’) portal te ontwerpen voor een grote zakenbank. In die tijd waren portals een hype, maar ook nog onontgonnen terrein. Men verwachtte dat ze zouden bijdragen aan het papierloze kantoor, employee self-service, een kortere time-to-market en nog veel meer algemene bedrijfsdoelen. Peter leidde het team van architecten die probeerden uit te denken hoe deze doelen konden worden gerealiseerd.

Het project dat de eerste grootschalige koppeling van intra-day stroommarkten tot stand moest brengen betrof hergebruik en optimalisering van een bestaand handelssysteem. Oorspronkelijk ontworpen voor een enkele energiebeurs, moest het nu worden gebruikt door verschillende beurzen.
Peter was de eerste die erop wees dat er daarvoor een nieuwe module moest

worden ontworpen om de overdracht van stroom tussen de partijen te faciliteren, en die voor die module een ontwerpschets maakte.

Peters IT-vaardigheden en -ervaring liggen op het gebieden van requirements engineering, functioneel systeemontwerp en leveranciersbeheer. Gedurende zijn hele loopbaan is hij betrokken geweest in allerlei projecten waarin hij die vaardigheden heeft kunnen ontplooien.